Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Stichting Félice (hierna te noemen "St. Félice", "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Brouwersstraat 67 (2013 WG) te Haarlem. St. Félice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70017743.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.stichtingfelice.nl (de "Website"). Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze Privacy Policy. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de gegevens die u ons verstrekt:

 • bij het doen van een aanvraag (o.a. naam, adresgegevens, naam van uw kindje)
 • bij het doen van een donatie of aankoop (afhankelijk van de wijze van donatie: o.a. naam, adresgegevens, bankrekeningnummer)
 • op het contactformulier (naam, mailadres of telefoonnummer)
 • bij inschrijving voor onze nieuwsbrief (mailadres)
 • bij het aanvragen van een zwaantje voor uw kindje voor op de Website (mailadres, naam en geboorte- en overlijdensdatum van uw kindje)
 • bij het invullen van het formulier 'actie delen' (naam, mailadres, telefoonnummer)
 • door het gebruik van onze Website middels functionele en analytische cookies

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij bij:
 • het in behandeling nemen van een aanvraag
 • het verwerken van een donatie / schenking, dan wel bij het toesturen van bestelde producten
 • het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier
 • het toesturen van de nieuwsbrief nadat u zich hiervoor heeft aangemeld
 • het plaatsen van een zwaantje voor uw kindje op onze Website
 • het opnemen van contact met u indien u een actie voor St. Félice wilt opzetten
 • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de Website
 • het in kaart brengen van statistieken, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de Website
 • het verhelpen en diagnosticeren van technische problemen op de Website


Aanvraagformulier

Met het aanvraagformulier kunt u voor uzelf of een ander een aanvraag indienen. Om aan een aanvraag te kunnen voldoen gebruiken wij het door u ingevoerde adres en mailadres en de door u ingevulde gegevens over het / uw overleden kindje. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming, dan wel om te kunnen voldoen aan de ten behoeve van u ingediende aanvraag.


Donaties

Doneren aan St. Félice kan op verschillende manieren, zoals middels een periodieke schenking, door het kopen van goederen die op de Website worden aangeboden, door rechtstreeks geld over te maken aan St. Félice of door online aankopen te doen via www.stichtingfelice.doelshop.nl. De door u ingevoerde (persoonlijke en financiële) identificatiegegevens worden enkel gebruikt om de betaling op de door u gekozen wijze te verwerken.


Contactformulier

Met het contactformulier kunt u contact met ons opnemen. Hiervoor gebruiken wij uw mailadres of het door u opgegeven telefoonnummer.


Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen van St. Félice. U kunt zich op ieder moment uitschrijven middels de afmeldlink in de nieuwsbrief of op de Website. Uw mailadres wordt bij inschrijving toegevoegd aan de lijst met nieuwsbriefabonnees en wordt bewaard tot het moment van uitschrijving.


Zwaantje op de Website

Op onze Website hebben wij een vijver met zwaantjes, die symbool staan voor de overleden kindjes. U kunt een aanvraag doen om ook voor uw kindje een zwaantje te plaatsen. Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens op het aanvraagformulier enkel om het zwaantje met de juiste gegevens daarbij te kunnen plaatsen.


Formulier 'actie delen'

Met het formulier 'actie delen' laat u ons weten een actie voor St.Félice op te willen zetten. De gegevens die u daar invult worden gebruikt om contact met u op te nemen om te bespreken op welke wijze wij daarbij kunnen helpen. De actie kan door ons worden gedeeld op onze sociale media kanalen.


Cookies

Bij het bezoek aan onze Website plaatsen we functionele en analytische cookies. Functionele cookies komen de gebruiksvriendelijkheid van onze Website ten goede. Analytische cookies helpen ons bij de analyse van het gebruik van de Website: welke pagina's zijn bezocht, via welke route wordt de Website bereikt, wat is de duur van een bezoek enzovoorts. Deze gegevens worden geanonimiseerd. We maken daarbij gebruik van analytische diensten van

Google Analytics.

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google Analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google's bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de 'Google Analytics Terms of Use' en de 'Google Privacy Policy'.


Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.


Zeggenschapswijziging

Wanneer St. Félice, of een deel daarvan, wordt overgedragen of onze activa bij een andere organisatie terecht komen, dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal deze Privacy Policy moeten respecteren.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.


Beveiliging

St. Félice heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.


Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet, bewaart St. Félice persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.


Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met St. Félice door een e-mail te sturen naar info@stichtingfelice.nl of een brief sturen aan:Stichtig Félice

Brouwersstraat 67

2013 WG Haarlem


Wijzigingen

St. Félice kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.


Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met St. Félice door een e-mail te sturen naar info@stichtingfelice.nl.