Balseming - Thanatopraxie 

Balseming van Félice
Tim & Juliette hebben Félice laten balsemen nadat ze was overlijden. De beste keuze die zij ooit gemaakt hebben. Doordat Félice niet meer gekoeld hoefde te liggen, ze haar eigen kleur terugkreeg en ze nog zo mooi was, was het heerlijk nog met haar te knuffelen, haar te kussen, haar tegen het hart te drukken en eindeloos naar haar te kijken. Lees hier de blog over hoe Juliette afscheid nam van haar Félice.

HQ Thanatopraxie
Hans Hartman & Pauline Wouters van HQ Thanatopraxie hebben Félice gebalsemd. Dit hebben zij bij Tim & Juliette thuis gedaan zodat Félice continue dichtbij was. Stichting Félice werkt samen met Pauline & Hans voor de balseming van kindjes. 

Wat is thanatopraxie

Thanatopraxie is een manier om een lichaam tijdelijk te conserveren. Dit wordt gedaan door een vloeistaf aan te brengen in het lichaam. Er is dan geen koeling meer nodig. Het remt het ontbindingsproces af en het lichaam blijft mooi tot de uitvaart. Daarna zal het zijn werking verliezen en het natuurlijk proces zijn gang gaan.

Bij lichte tijdelijke balseming van het lichaam betekent dat, dat de vloeistof die in het lichaam wordt gebracht maar een tijdelijke werking heeft. In het begin ligt alles stil en heel langzaam zal de vloeistof zijn werking verliezen en het natuurlijke proces zijn gang gaan. Zo blijven kindjes tot de uitvaart nog mooi. 

Balseming Stichting Félice
Wanneer er een aanvraag wordt gedaan bij Stichting Félice voor balseming, stemmen we samen met de ouders/uitvaartverzorgers en Hans & Pauline af waar en wanneer er gebalsemd wordt. Uiteraard kunnen we hier allemaal snel in schakelen. 

Helaas kunnen niet alle kleine kindjes gebalsemd worden. Zo is het bijvoorbeeld bij extreem prematuur niet mogelijk. Wij kunnen hier altijd in adviseren. Balseming hoeft niet direct na het overlijden plaats te vinden. Hier kan gerust een dag tussen zitten. In de tussentijd moet het lichaampje niet gekoeld worden.