Voorwaarden

 1. Alle gegevens die Stichting Félice ontvangt, zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De gegevens worden verzameld uitsluitend ten behoeve van Stichting Félice. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 3. Stichting Félice zal donateurs mogelijk benaderen aan de hand van de door de donateur verstrekte informatie om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over het werk van Stichting Félice en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Stichting Félice. 
 4. Omdat u Stichting Félice financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
 5. Stichting Félice is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.
 6. Met uw donatie schrijven wij u in voor onze digitale nieuwsbrief. Afmelden kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
 7. Wenst u niet benaderd te worden via welk kanaal dan ook door Stichting Félice, stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar info@stichtingfelice.nl.
 8. Stichting Félice is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, uw donatie.
 9. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 10. Indien u gekozen heeft voor automatische incasso en deze wenst stop te zetten, mail dan naar info@stichtingfelice.nl. Wij zullen uw gegevens dan direct verwijderen en de incasso per direct stopzetten.
 11. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Stichting Félice een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op donaties aan Stichting Félice

Heeft u vragen over onze voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingfelice.nl